OGŁOSZENIE PRAWNE

XENOconcept UG (haftungsbeschränkt)
Haimendorfer Str. 34
90571 Schwaig
Niemcy

Kontakt:
[email protected]
www.xenoconcept.com
+49152 52199882

XENOconcept UG (haftungsbeschränkt)
Miejsce prowadzenia działalności: Norymberga, Niemcy
Sąd Okręgowy w Norymberdze HRB 34930
USt-ID: DE316823075

PREZES ZARZĄDU: Maximilian Wellner

Haftungsausschluss:

Obciążenie dla Inhalte

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Ze względu na bogactwo, kompletność i aktualność informacji nie możemy jednak udzielić żadnej gwarancji. Jako Diensteanbieter jesteśmy zgodnie z § 7 Abs.1 TMG zastrzega sobie prawo do wprowadzania własnych zmian na tych stronach, zgodnie z ogólnymi zasadami. Zgodnie z §§ 8 i 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani do przekazywania informacji poufnych lub poufnych, które nie mają wpływu na prawo własności. Nie należy podejmować działań mających na celu uzyskanie lub ograniczenie dostępu do informacji zgodnie z ogólnymi zasadami. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. W przypadku otrzymania informacji o innych prawach autorskich, nie będziemy zmieniać tych informacji.

Haftung für Links

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, na których treść nie mamy wpływu. W związku z tym, nie możemy dla tych delikatnych produktów, ani nie możemy udzielić żadnej gwarancji. Dla Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. W przypadku informacji o naruszeniach prawa zamieszczamy odpowiednie linki.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Pliki do pobrania i kopie na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Jeżeli informacje zawarte na tej stronie nie zostały przekazane przez producenta, należy pamiętać o ochronie danych osobowych. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Jeśli mimo to nie jesteście Państwo zainteresowani ochroną praw własności intelektualnej, prosimy o udzielenie informacji na ten temat. W przypadku wystąpienia problemów z prawem do odszkodowania, prosimy o podanie szczegółów.

Datenschutz

Korzystanie z naszej strony internetowej jest w tym przypadku dopuszczalne bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach znajdują się dane osobowe (np. nazwisko, imię lub adres e-mail), następuje to, o ile jest to możliwe, na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą udostępniane bez zgody użytkownika.
Nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której przesyłanie danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) jest zabezpieczone. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Wykorzystanie w ramach Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten w celu dostarczenia nieuprawnionych materiałów informacyjnych i werbalnych jest w tym przypadku nieuprawnione. Właściciele stron zachowują zastrzeżenia prawne w związku z nieuprawnionym przekazywaniem informacji o pracownikach, np. za pośrednictwem spamu.

Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google”). Google Analytics verwendet sog. „Cookies”, dane tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Uzyskane dzięki Cookie informacje o korzystaniu przeze mnie z tej strony internetowej (np. adres IP) zostaną przeniesione na serwer Google w USA i tam wykorzystane. Google będzie korzystać z tych informacji, aby ocenić sposób korzystania z witryny przez użytkownika, aby sporządzić raporty na temat aktywności w witrynie dla klientów internetowych oraz aby zapewnić łączne korzystanie z usług internetowych. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile zostały one ustawowo zgłoszone lub gdy osoby trzecie przetwarzają te dane w ramach zlecenia Google. Google nie będzie w żadnym wypadku łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Instalację plików cookie można wspomóc poprzez odpowiednią instalację oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie można w pełni korzystać z niektórych funkcji witryny. Korzystanie z tej strony internetowej powoduje, że użytkownik zostaje poinformowany o tym, że jego dane są przetwarzane przez Google w opisany sposób i w podanej formie oraz z uwzględnieniem podanego wyżej celu.

Streitschlichtung

Europejska Komisja Europejska udostępnia platformę do oceny wyników online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail znajduje się na górze strony.

Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Amazon-Partnerprogramm

Jesteśmy uczestnikami programów partnerskich firmy Amazon EU, które mają na celu udostępnienie środków dla stron internetowych, za pomocą których można uzyskać dostęp do informacji o produktach i linków do strony Amazon.de. Firma Amazon stosuje pliki cookie, aby umożliwić prawidłową realizację zakupów. Unter anderem kann Amazon erkennen, dass Sie den Partnerlink auf dieser Website geklickt haben. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w firmie Amazon można znaleźć w rozdziale dotyczącym ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie.

Umgang mit personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. W tym celu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Również dane o zainteresowaniach, pasjach, przynależności do grupy, czy też o tym, jakie strony internetowe zostały przez kogoś odwiedzone, są danymi osobowymi. Dane osobowe będą pobierane, przetwarzane i udostępniane przez dostawcę tylko wtedy, gdy jest to prawnie dozwolone lub gdy użytkownik wyrazi taką wolę. Jeżeli w ramach serwisu internetowego istnieje możliwość uzyskania danych osobowych lub osobistych (adresy e-mail, nazwiska, adresy e-mail), to rejestracja tych danych przez użytkownika odbywa się na zasadzie całkowitej swobody. Die Inanspruchnahme aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.

Kontaktaufnahme

W przypadku kontaktu z Kupującym (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej), zostaną określone informacje dotyczące Kupującego, w tym ocena wysokości kwoty, a także przypadek, w którym wystąpią błędy. Nie jest dozwolone wykorzystywanie w ramach tego impresariatu lub innych form kontaktu danych pocztowych, numerów telefonów i faksów oraz adresów e-mailowych w celu uzyskania informacji, które nie zostały podane w sposób jednoznaczny. Rechtsliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.